Mo pàdé Àgbákò, ìjà bèrè!

 

 

  NÍGBÀTÍ  mo  pàdé  okùnrin  nã  mo kígbe “Hã mo  ti  ko Àgbákò!”. Igbe mi sì gba igbó kíkankíkan. Òun naa si dáhùn pé  ” Àgbákò ti kò é,o ti fí ojú rī ”.

Ojú sánmà  sú dèdè  béè sì ni oòrùn ñràn kíkan kíkan. Bí  ara mi ti  ńgbóná bi eni a d’áná igi fún yá   bé è sì ni  ó ñ’tùtù bi omi inú  fíríjì  sùgbón èrù ko bà mi bē sì  ni àyà kò fò mi. Sèbí  okùnrin ni mi? . Sèbí mo ni gògóngò l’órùn?. Àní se èmi kì ì se okùnrin ojo.

Rírí tí mo ri Okùnrin naa  mú  mi rántíi ohun ti Bàbá mi,  Jóshúà   so fun mi nígbàti ti o n’lo oko ode l’áyé ìgbã ni. Ìjúwe  abàmì arákùnrin yi wa sí ìrántí fún mi . Bàbá mi so pe ”Bi ìwo bá rí  okùnrin olójú méta, tí ó  ní  apá méfà, esè mérin, ti iná ñjáde l’énu rè bi Sàngó Olúkòso oko Oya , ti o ñju ìrù rè bénbélé bi òbo lágídò, ti ejò ñyo ahón beere l’órí rè , ti itó enu re ñhó bi ose , ti àkèekèé si ñjáde ni enu rè tó  ba ñ’sòrò, ti ìka owó rè ñ’tan iná , ti  paramólè ñyojú l’ójú ojúgun esè rè, ti  ìgbonsè ñjáde l’étí re, ti o ñyàgbé s’ára sùgbón ti ìgbé rè  jé kìki   ata àti ìdin , Àgbákò l’o rí yen , sá fūnn. Má se dúro ìwo omo mi. Inú Igbó BoN l’o ñgbé.

       Kíámósá mo  múra ogun .Mo tú  fìlà  mi dé  , mo si ko iwájú rè si èhìn. Mo fi d’ígí abàmì si oju  ti o fi jé  pé okùnrin naa ko mo pe ojú  mi ti yípadà ,ó ti di pupa bi eyìn iná , èjè si njade l’ójú mi o si ñkán tó, tó tó. Ojú mi ñsáná sàrà sàrà bí àrá l’ójú àwosánmà nígbà òjò.

       Ojó  l’ojó nã  l’óhūn ti mo paradà ti mo di eni a kò gbódò jí rí. Àni  sé   ojó l’ojó nã l’óhūn ti mo paradà di eni a kò gbàdúrà kí a kò l’ónà oko t’àbí  l’ónà  ojà .  Mo fi òrùka máyehùn si owó sùgbón mo gbàgbé l’áti fi  òrùka Kìnìún  oníde ti eye abàmì fun mi l’ójósí si  íka owó mi  lati mò bóyá ewu wà l’ónà. Hã nígbàyìí ni mo tó mò pé ewu wà l’ónà. Èmi Okùnrin méta. Èmi naa Ewu . Ewu ñbe Lóngé, Lóngé pãpã  ewu. Èmi oko Rónì, èmi oko Fèróníkà. À ní sé èmi ni  eni kòō kò mò ón, eni mò ón kò kò ó.

       Mo fi ègbà oníde si owó ti yio mã bá mi s’òrò bi ènìyàn . Beeni n’kò gbàgbé ègbà orùn ti a fi odindi  eyín erin ati eyin àmòtékùn  àti  èdo igi  Màhógánì ati ti Ìrókò  se.

Bi mo ti k’ojú ìbon mi   si okùnrin naa  ni o k’ígbe l’óhūn rara pe ” Mo rí e , abàmì okùnrin, mo rí e o Bobo T, T Bobo, BoN, Babalawo Of the Nation,  Bàbá olórùka ,ju ìbon re d’ànù , iná mō o l’óní.

  Àwa méjèjì fi ìjà peéta. Ìjà nã pò gidigidi l’ójó naa.  Nígbàtí Okùnrin Àgbákò yi  rii pe owó òun ko bà ‘mi ati pe nkò bìkítà, o fé atégùn si owó re òjò bèrè sii rò , bi  òjò se ñrò ni  egungun rè  ñle sii. Sùgbón mo pe Ìya mi l’órun mo ni ” ìyá mi tōto, abiyamo kìì gbó igbe omo rè ki o mã t’ara, Oládoyin má se wò mi níran . Abiyamo tōto o d’owó re o”.

    Mo wo òkè mo wo ilè , mo rañtí wipe òrùka mi àti ògèdè mi ko  nii s’isé l’áì fi orúko Olúwa sii. Mo ráñtí pé  enìkan tun ñbe ti o ju Bàbá ati Ìyá mi lo. À ní sé , mo ráñtí pe oògùn kò nii je láì fi ti Elédùmarè siii. Ni ìséjú aáya mo kúnlè, mo pe Elédùmarè ti o da ewé ati egbò ki o se àtìlehìn fun mi.

Bí mo se ñse èyí èrín ni ebora ti nwón npè ni Àgbákò bú sí.

( Coming out soon in my Book)

 

 

Where I was last Sunday

 

……………Ha!  See  where I was last Sunday

 ………….Festival of Nations  in St. Louis , Missouri 

………..Looking  for my effigy , Ere Ibeji 

At the Festival of Nations

PHOTOS: TAIWO ABIODUN

    Festival of Nations celebrating

Spectators at the event

PLS WATCH THIS

FEED YOUR EYES

 

Looking for Ere Ibeji  (Twins Effigy) 

WHERE   I WAS LAST SUNDAY

WATCHING from  afar off one could see a sea of heads at the Park. On the stage were dancers and drummers doing what they know best. The Drummers who were in green ,red and yellow color costume  exhibited their skills as they  beat traditional   drums like Djembe,  Conga  ,  Bata,  BougarabouNgoma, and the Ashiko. The   Conga drummer  displayed his dexterity while the  Djembe  drummer  too  used all his energy to do justice to the drum. The  female dancers were the cynosure of all  eyes as they danced their hearts out while the audience was electrified  by their powerful performance .  A  Rastafarian  was  prancing around while another woman was  dancing and mimicking one 0f the dancers  as  her  dreadlocks were dangling like pendulum . This was  last Sunday at  one of the activities lined up for  FESTIVAL of  NATIONS . Festival of Nations is an annual food and entertainment festival hosted by the International Institute non-profit organization in St. Louis, Missouri.

Drummers doing their job  

Visitors  were   mooching around where antiques, artefacts ,woven cloths and  crafts  were displayed  for sale.  Those who were hungry went  to where assorted Continental foods were being sold . Some   were  walking  up and down feeding their eyes . Couples   held  themselves tightly as if   kidnappers   were after   their partners .Some  were seen munching ,some dancing to the music blaring from the  speakers  that were strategically positioned  at the venue. Some  went into  a frenzy    jumping  and wriggling their waists while some sat on the bare floor watching the dancers on the stage  and while  some  of course  were busy selling or  purchasing products of all kinds.  As a matter of fact no one stood still as they were all busy doing one thing or the other .While some  came for window shopping .

Some of the Chinese  art works

Before you say Jack Robinson  I had  buried myself in the midst of the crowd  and joined both  the professional and amateur  Camera men  leaving Ronnie at a Hawaiian Cuisine place   .Cameras of  different types   were  sighted as both professionals and amateurs were busy doing the job;  Selfitis  were not left out as    they were  taking shots and  posting them  on  social media. the annual Festival Of Nations  united them  at Tower Grove  Park, St. Louis , Missouri.

Drummers at work

FOODS, ARTWORKS ETC

Different Sculptures, statues, carvings  were  displayed for sale. Some of these are  as old as the creation. Some   had  seen ages while some  are as old as the hills. Many had decayed and  become  fragile . Some  of these artworks   have seen ages while some too have become Methusela.

Abiodun at  …..

All kinds of foods  in the continent were displayed from  local food to continental food .  Chinese, Indian, American, African, Hawaiian food, American  were all available. The more you looked at them  the more you are  salivating as the aroma would not let you  be.

Abiodun inspecting some of the artworks 

 

m

Different cars  were parked  at  various locations at the venue  .Rules of parking were  not violated to my  surprise ,anyway violators would be issued tickets. The roads were jammed packed . It was the day I knew Arts and Culture is a Universal language. It was another day I knew  Lovers of Arts are allover the world  as the venue of the Festival of Nations  was jampacked by different nationalities.

Our journey to Festival of all Nations started when  Ronnie’s phone rang and her younger sister, Renata Macintosh  told her there was a festival going on at the  Park in St. Louis . Oh my God , what were we waiting for?

I refused to bath. Walaitalai I  didn’t  bath for I didn’t want to waste time. . Church ? Walaitalai , I shelved church for I would still meet  Church next time. But this festival is an annual one . All festivals were aborted last year because of COVID. Ronnie knew how crazy I am about Culture. She dressed up and that was how we forfeited our breakfast  and lunch that Sunday.

Armed with my camera and other gadgets we drove to the park. At first Ronnie was  upset when  she could not find where to park .

  get Infact there was no place to park as she  was burning the  gas  going forth and back looking for  space. I begged her to exercise patient  that last year  nothing happened due to COVID .Luckily we got a place to park and lo and behold a truck was leaving and we quickly  pullover and parked .

Suddenly my stomach was  producing rumbling sound .I was hungry. It was  then  I knew I had not eaten . Ronnie now remembered she had not had her breakfast as we were both hungry.

Taiwo Abiodun looking for what to  eat

LOOKING FOR MY EFFIGY , ERE IBEJI

The place  could be compared   to  the cemetery where one would meet fresh and dried bones. When I sighted all these arts and crafts , and seeing ‘heads’ I started looking for twins’ effigy. I saw most of the artworks I saw in Nigeria . I asked  the Gallerist about his materials . The young man  gave us the price. He said ” this one is 200 dollars , it is an antique”, I was shocked for the said antique was old and already decaying . I believe it must have seen ages. When I tried to touch it , Ronnie warned ” please don’t let it break ”.

I frantically searched for ” Ere Ibeji” Twins effigy .But I was not   sure of what they  were. Ha!  I asked myself where all these African artworks come from. Africans are rich in Culture , this I am proud to say.

We left the art market and went round looking for where we can see Nigeria food but what we were seeing were Togolese, Liberian, Hawaiian, Kenya etc food.

Ronnie had wanted to eat pounded yam ( Iyan ) with egunsi  soup and  vegetable (efo riro) or  okra (ila asepo)  but none of these were seen. And we settled  for snacks .

 

It was fun as we went round  and saw all races at the venue. The festival united them all.

Back home in the evening I started ruminating over what I saw in the morning . I  was happy and satisfied that I got all these pictures and stories.

Next Sunday I will go to church . The church will not run away but   next year is another time for the festival. I know they will say all the arts and crafts are idols. I know they will look down on all these artworks saying they are not for Christian but have forgotten that there is a big different between Religion and Culture.

 

I was ‘arrested’ on River Mississippi Bridge

 

…..Latest on  Elerewe’s suspected killers

…..Why I changed to Giraffe 

…..I was ‘arrested’ on River Mississippi Bridge

…...Ha!  what I saw at the Bank of Mississippi River

 

 

The Mississippi Bridge 

        I  was   glued to my seat  and  my mouth agape when  I sighted the    rigid-frame bridge .   It was awesome .It was  massive . And when that early  morning sun  beamed  on  the bridge,  the steels    shone like millions of stars  in the sky while   the silver color    showed   the aesthetics   bridge design  . I was almost blind  when  I fixed my naked  eyes on the shining  bridge. The   bridge   displayed  its beauty as the car moved slowly over the bridge . I sighted  pool of water on the road but  always  disappeared  each time  we got closer- not knowing it was a mirage .I then  recollected   that  we were taught about it  in  secondary school. Yes, the bridge    is   as  strong  and solid as the rock of Gibraltar .

On the Mississippi Bridge

I WAS ‘ARRESTED ‘ ON MISSISSIPPI BRIDGE 

    As I was  dancing to Bob’s  Marley music , suddenly I was    ‘arrested’ by an invisible  ‘Police’ but  trust me , Bobo T, T Bobo , BoN, Babalawo  Of the Nation , I quickly  chanted some incantations and then   ‘metamorphosed’ into a  giraffe . 

I stopped peeping through the window glass and I unstrapped my seat belt and    stretched out my neck  through the  glass  window  to have a look  at the   ‘Police’ . Lo!  and behold the river   was   calm and cool  but moving slowly  and babbling . When I saw the beauty I appreciated the  aesthetics work of Arts . The  Structural  and  Civil Engineers who   designed  and   constructed   the iron bridge  did a brilliant job. The abutments , ledgers, the bridge shafts, barrier rails, deck, parapet etc were well constructed and built .

However , the river  was     deceitful with its calmness and coolness . As I  was  looking and appreciating   the beauty and   the construction of the bridge I sighted    the  signboard of Welcome to Mississippi River,  and I screamed ” Oh my God ! so this is the popular River they taught us in  elementary school. This is  the  wonderful River we all sang its song when young”. This is the third -largest river basin in the world I  thought in my mind  ”I wish our River Ògbèsè and Odò Òsé  in Owo  are as popular like this”. I unconsciously    started the song:

Part of Mississippi bridge that   connects Arkansas and Tennessee 

 

Miiississippiii , Miiississippiii, Mississippi 

M-i-ss-i-ss-i-pp-i ( spelling)

Miiissiiissippiii

Welcome to Mississippi

I sang, clapped and shook my body to the rhythm while  Ronnie who was behind the wheels sang along with me . It was hilarious. It  was  interesting. It was fun.

Welcome to Tennessee 

       At first I thought  of  coming down from the car and be jumping up and down to dance. Yes!,  I had wanted to  display my acrobatic skills and tricks. But when I remembered where  I  was   and I kept my cool. I behaved or else….. Olopa a kan arrest me ni  and nothing go happen .If you like call yourself Bobo T, T Bobo, BoN, Babalawo Of the Nation, nothing concern dem o. Again I  stretched out my neck to view  the surroundings.  But there  was one thing I noticed: there was no sacrifice (ebo) placed by its banks . There  were  no black  clay pots with palm oil and eggs .  There were no calabashes wrapped with white satin clothes , infact there was no white clothe  that covered   any object and there were no sacrificial meat or bones placed by the riverbank. I  became  restless as I stretched out my neck ( remember I am now a Giraffe) again to see whether I would  see chicken or  pigeons with their stomach  ripped  open   and  filled with palm oil and cowries. There was no slaughtered dog or duck with palm fronds  and no broken clay pots with cowries.

      I stretched out my long  neck to  take pictures of the white garment -wearing church – goers  who came  for spiritual  bath in the river . I stretched  out my long  neck   to shoot the video  of  the  prayer warriors  and the prophets  with their dreadlocks  praying , seeing visions and speaking in tongues  by the riverbank .But none was sighted!.

      Tokotiyawo a lu bembe. All in  Tunica

            I stretched out  my neck  to take pictures of  man or woman bending down to  pass excreta or  urinate into the river  but none seen .  No dirt  or refuse dumped around the place .The bridge was very  clean . Looking afar off one could see the boats and canoes that berthed .Here, there were no Area Boys parading unnecessarily on the bridge and nobody was running after our car punching our noses to buy  plantain chips or video CD .Nobody even ran after our car to clean the window glass or shield screen .Not a single  soul was sighted on the bridge walking .  I stretched out my neck again as I turned to Ostrich to see whether I would  see  any law enforcement officer  who would stop us and ask for our papers, but what I saw were Video cameras capturing everything !.

        Later Ronnie asked in smattering Yoruba language  ” What is River Okese? And Odoo Hose?.” I laughed and told  her  that it is River Ogbese and Odò Òssé but   not as she pronounced it. We all laughed. I boasted that River Niger bridge is also as strong as this  Mississippi River.

 PLANNED TO MEET   DOLLY PARTON 

        As I sighted the river I could see  that the bridge linked  two states : Arkansas and Tennessee  where the popular American Country Music Singer, Dolly Parton was born . We drove into the Tennessee town and  had wanted to go to  Parton for an  interview  but no time.  However,   Ronnie promised to do that next time. Yes1,  I would have loved to ask  Parton about the Tennessee song  she sang .

MY TENNESSEE MOUNTAIN HOME
Sittin’ on the front porch on a summer afternoonIn a straight-backed chair on two legs, leans against the wallWatch the kids a’ playin’ with June bugs on a stringAnd chase the glowin’ fireflies when evenin’ shadows fall
In my Tennessee mountain homeLife is as peaceful as a baby’s sighIn my Tennessee mountain homeCrickets sing in the fields near by……..

I would have asked her   to sing a song for me . I would have asked her whether she would come to Nigeria for a concert but all these would be next time . Now we are busy going places to mark our fourth year wedding  anniversary .

      As we arrived  Memphis  the home town of Elvis Presley  the King of Rock & Roll, I reminded Ronnie that I needed to take pictures of these states and show it to my readers that we passed through  the three states while going back home to St. Louis .

          I   TRANSFORMED  TO OSTRICH AGAIN

        As we passed the same bridge on our way back to St. Louis,  I used my magical power and  turned to   Ostrich, the Father  of all birds ( Ògòñgò Baba Eiye)  . I brought out my  camera and took some shots and videos. Walaitalai I took pictures  and asked questions . I asked who discovered the Mississippi river? .Now if I say it is Bobo T, T Bobo or BoN, or Babalawo Of the Nation that discovered it they could stone me   saying it has been there before I arrived.

         But back home  in Nigeria  we would say and write that Mungo Park discovered River Niger . Was the river not there before Mungo Park arrived? .Then it was Lander Brothers  and so on. I told Ronnie that  I would write home and tell them how I discovered Mississippi , she laughed.

Marking our fourth year wedding anniversary in Tunica

    Now my throat was dry. My throat was demanding for  beer to push down the  smoked    turkey  lap Ronnie bought . Oloun ooo my  throat was asking for what we kept in the trunk . Walaitalai , Oloun ngbo my throat was saying” Bobo T, T Bobo , BoN, Babalawo Of the Nation go and take your Gin or Beer from the trunk”. But  if I dare took them and drank…… hhmmmmmm, if the car smell of kain kain, hnmmmmmm. Again, when I remembered that this is not …..eria I  quickly talked to my brain and  exercised patience . When we got home I slept off like a log of wood .

The following day   Ronnie said ” Last night  you   you were   snoring  and   uttering speech,  talking  about Mississippi  and that is called somniloquy. You  were  singing that song:

Miiiississippiiii , Miiiississippiiii , Miiiississippi 

M-i-ss-i-ss-i-pp-i ( spelling)

Mississippi…”

ELEREWE : KILLERS & THEIR FAMILY MEMBERS 

How will you feel if the late Elerewe is your Father, Brother,  Cousin, Uncle or your friend?. Tell me!

We  have all  heard -rumour or no rumour  .You know them . He knows them. She knows them.  We all know them . They know them. Their  children know them . The elders  in the community know them  even  toddlers know them. The killers’  family and friends know them . All Owo people both  home and abroad know them .The killers of Elerewe live with us. They live among us. They sleep in the community. Yes, Walaitalai  they are not ghost!. I repeat , they are not strangers, Laiye nwon kii ise alejo! . Asiri ti tu. Akara ti tu s’epo but time will tell. The fact is that many are afraid to tell the truth . All is a matter of time. Five years’ time, 10 years’  time , 20 years’ time the killers will reveal EVERYTHING!.

             Let them run. Let them hide. Let them be assisted by millionaires. Let the power that- be  assisted them. Let them believe in their juju. Let them hide those AK47 guns  they used . Let those  guys  who corked and released the bullets   hide . Let them go to Church. Let them go to  mosque. Let them invite Marabouts to their homes. Let them spend money . Let them use all connections in this world . BUT GOD IN HEAVEN , WALAITALAI ALLAH  and ALL THE 2001 gods OF YORUBA LAND WILL NOT FORGIVE THEM. ALL THE IRUNMOLES WILL CURSE THEIR FAMILY MEMBERS.

The killers of Elerewe live with us. They live among us. They sleep in the community. Yes, Walaitalai  they are not ghost!. I repeat , they are not strangers, Laiye! nwon kii ise alejo!

I repeat MAY THE FAMILY MEMBERS OF THOSE WHO HAD HANDS IN THE ASSASINATION OF CHIEF ELEREWE OF OWO KINGDOM BE PUT TO SHAME. THEY WILL DIE SHAMEFUL DEATH  ONE AFTER THE OTHER IN JESUS MIGHTY NAME. MAY THE FAMILY MEMBERS OF THOSE WHO HAD HANDS IN THE KILLING OF TUNDE ILORI  BE KILLED WITH GUN .MAY GOD IN HIS HIGHEST  STRIKE  THE FAMILIES OF THE KILLERS WITH INCURABLE SICKENESS

The late Elerewe of Owo Kingdom… I am sure his killers are  now regretting 

COME WHAT DID THE LATE CHIEF DO TO HAVE BEEN MURDERED IN COLD BLOOD?. WHAT COULD HE HAVE DONE ? . THIS WORLD IS EPHEMERAL. KI LODE? I REPEAT , THOSE WHO PLANNED AND THOSE WHO CARRIED  OUT THE KILLING OF ELEREWE WILL NOT KNOW PEACE TILL THE END OF THEIR LIVES . MAY THE LIVES OF THE KILLERS BE UNSTABLE LIKE THE SEA. MAY THE PROBLEM IN THE  LIVES OF THESE KILLERS BE LIKE THAT MOUNTAIN KILIMANJARO .MAY THE KILLERS COMMIT SUICIDE  LIKE JUDAS ISACARIOT AFTER DROPPING THE  30 SHECKELS OF SILVER. MAY THE KILLERS END THEIR LIVES LIKE OYENUSI. MAY THE CHILDREN OF THOSE WHO KILLED ELEREWE DIE PREMATURELY. MAY THE WIVES OF THE KILLERS OF ELEREWE DIE IN SHAME . MAY THE IN-LAWS OF THE KILLERS OF ELEREWE  BE DISGRACED BEFORE THEY DIE.

COME , WHAT DID TUNDE ILORI DO? WHAT COULD HAVE BEEN HIS OFFENCE? .WALAITALAI  HIS KILLERS WILL SOON BE CONFESSING LIKE A TORMENTED WITCH . HIS KILLERS WILL HAVE ACCIDENT AND BURN IN HELL .HIS KILLERS WILL BE IN TROUBLE AND WILL BE BEGGING FOR MERCY . HIS KILLERS WILL BEG FOR BREAD. HIS KILLERS WILL BE IN FINANCIAL WAHALA BEFORE  THEY DIE. HIS KILLERS WILL COMMIT SMALL CRIME THAT WILL EXPOSE THEM . HIS KILLERS WILL TAKE RAT POSION. HIS KILLERS WILL BE TORMENTED AND BECOME MAD AND BE CONFESSING .

BURIAL ARRANGEMENT FOR ELEREWE

This is a special announcement for everybody :the late Chief Elerewe will be buried  on the so so and so date at so so and so time . Walaitalai , there is no date fixed for the burial. Bury ko, bury ni. 

Elerewe continue to fight those who planned and killed you . Appear to your killers in their dreams . Chase them with sword and axe (Not cutlass) .You are still the Elerewe of Owo Kingdom . 

Let one or two of the killers come out to confess. Let them quickly report themselves to the Police and have peace  of mind. Yes, I know some of the killers are reading this article. And God cursed Cain.. …..he later became a Vagabond. The rest is History.

To those who killed Elerewe  of Owo Kingdom don’t forget to target me o, olori buruku gbogbo, idiot. I owe you only one bullet even one stroke of ponpo is enough for me, who will not die?.Shiorr!

f

Four years ago we both said ” WE DO”.

Home away from home

That Òwò  massacre….

 

St. Francis Catholic Church

THEY woke up  on that Sunday morning bubbling with life. Yes, they woke up hale and hearty .They  took their bath , wore their best clothes  to celebrate and to  do thanksgiving . ‘Armed’   with their rosaries dangling in their hands  and  necks  as  they  clutched   their Holy Bibles under their armpits  then  headed  for  church to serve God. While in Church  the Choristers  joyfully sang to high heavens , praised the Lord  and  danced like skilled dancers rejoicing  and praising God .In fact they   mashed Satan on the ground  and they sang  “mash am , mash am “.  They  te èsù pa and shouted Hallelujah as they  danced  to the tune of Organ. The Priest performed his Priestly  rituals  while the congregation  prayed, poured their  troubled minds  and deposited their problems  to   Holy Mary   mother of Jesus whose ‘picture’ was on the wall of the altar    to solve  .Yes , they looked forward to seeing another week and waiting for their prayers to be answered  and manifested  the following week  in order to come back to give  testimonies the following Sunday.

TRAGEDY STRUCK

As the the church service was coming to an end the  unexpected happened . Tragedy struck.  Within a twinkle of  an eye catastrophy   reared its ugly head. The  congregants’  joy was cut short .  It was an unhappy ending as some  criminals entered  the church and punctured their happiness . Sadness took over as the church  received some visitants : the Devil they prayed against  appeared from nowhere. The  Devil  they avoided and cursed  appeared in Church. Yes!, the  Satan they mashed and crushed suddenly rose  as  he manifested himself through his Satanic  messengers . The Devil came to kill, maim, steal and destroy . And they came , killed, maimed, stole and destroyed.

  Ha! Oloun Oba o! the unsuspected  congregants  met  one -on -one  armed -to-the -teeth    daredevil armed  men. They were face -to -face -with  the men of the underworld  holding AK 47  (Kalashnikov automatic   rifles). They  saw   the  blood –  thirsty and  fierce- looking bloodshot eyes of  these wicked  men   . Haaa  ki l’eleyi?.  Igbe a n’fe ewé! Guns ke , in the church!. Wàhálà de! . Òràn ńlá!. Oghàn mó gbé! Mo wèsún òràn. Òrò  di bi o ko lo y’àgò  fun mi. Oloun Oba o, eni orí kó yo o d’ile. The sound of their guns  gbàù, kà-kà-kà-kàà   rent the air and  made some to climb the fence , some hid  under the pulpit , some under the Pews , some ran into Sacristy while  some laid flat  as the  assassins  emptied bullets on them .They  opened fire and sprayed  their bullets mercilessly  on them .God have mercy .They  shelled heavily . Then a loud sound was heard, it was  a dynamite  . It was an explosive . It was  bomb!. Bómbù kè in the House of God?.  The church building vibrated and shook to its foundation. All the materials on the table  came down crashing , human  brains  spilled on the altar. Human flesh littered the ground like leaves. Blood splattered on the walls as they stained the pictures  of  Holy Mary on the altar. Ha! it was a Black Sunday . Yes, ojó burúkú  èsù  gb’omi mu. The old ones who could not run with their feeble legs were not as lucky. Innocent children were caught in the  melee  as they were soaked in their own pool of blood. Ha , nwon o nii jèrè. Ik ú òjijì  will kill these wicked people.

While some mothers  abandoned their children and ran for their dear lives  having the Yoruba saying in mind that  bi iná jo ni jo omo eni t’ara eni laa ko gbòn, O di bii o kò lo y’àgò  fun mi .While some too died alongside  with their children. Husband and wife were forcefully ‘joined’ together in death as they were shot dead!. It was like a movie but real.

The assailants opened fire and   shot the  innocent congregants  .Limbs were separated from the bodies. Some had their bones shattered . Body parts scattered on the floor .Blood was everywhere .  It was  ikú gbígbóná as innocent souls were sent to the grave  . Many of them were identified by their clothes and shoes they wore. It reminds  one the Hotel Rwanda Movie – a 2004 drama film directed by Terry George .  Haaa ! O ma se o. Ìkà l’ènìyàn, ènìyàn  ni ìkà.

 

This toddler came from America to visit her grandparents, was among the victims

Some minutes later ( after the monsters had left) the church was besieged by sympathizers  as tears flowed freely while many   lay dead  and some were  writhing in pain, dying .The assailants left behind  sorrow ,tears and  blood courtesy of Fela Anikulapo -Kuti.  The Federal Medical Centre, St Louis Catholic Hospital  had  their mortuaries filled  with  dead bodies. Over 40 were killed. The  victims had their blood -soaked  clothes and shoes returned home  by sympathizers who  identified them  telling the family members of the victims  that the owners of these properties are no more. Tears flowed freely, the shouts of õróóó òòò  rent the air. In the victims’ homes crying and anguish filled the air. Many were rolling on the floor while the bold ones were gnashing their teeth. Wailing took over. Wàláítàlaì the old held their heads  biting  their lower lips as if regretting going to church that day. It was a Black Sunday.

OWO BECAME ‘MECCA’ OF SORTS

The ancient town where Action Group (AG) was formed in 1951 which made it popular politically  became  the sacrificial lamb for the ISWAP who owned up to the killings . Who could have done it?.  Questions remained unanswered while others guess as well as theories upon theories emerged. This dastardly act shook not only  Òwò but Yorubaland and Nigeria as a whole. Unexpectedly , the ancient town became a Mecca of sorts for genuine and fake sympathizers  for some politicians  came for political reasons . Politicians came to show sympathy while the CNN and other foreign media reported the ugly incident that occurred at St. Francis Catholic Church , Òwálúwà Street , Òwò, Ondo State. The whole world was taken by surprise. Òwò for that matter? .Òwò  the land of Honour was dishonoured   by the intruders  that day as the assailants spilled innocent blood. Òwò of all towns? ÒGHÒ!.OGHÒ!!.

SUSPECTS CAUGHT?

On the third day women and children came out not only to protest but to lay  curse  and invoke the spirit of Òronshèn (a goddess in Òwò) on those who performed the heinous act. Few  days later  the whole town  trooped to the palace Of Olówò  of Òwò, Oba Ajíbádé Ògúnoyè  III  to  have a glimpse of  those  were allegedly  caught  whom they suspected to have  performed  the  wicked act. Rumour went round  from Òwò to America, Canada , France that the assailants had been arrested. Na lie, no bi dem jare .Those arrested were later discovered to be Hausas selling Indian Hemp in the farm. Again , the whole town and the world were told that  the search for the assailants continued. When will we apprehend these criminals?

Elerewe’s killers yet to be prosecuted

PAST EPISODES: OPC, FADARE, ELEREWE

Although this ugly incident is not new. What is new is that  it happened in a  Church  . About 21 years ago dozens of  people were killed in Owo  during the  OPC members’ clash . About 22 years ago Engineer Fadare Amúlélé was brutally killed alongside his wife and his house was burnt down .In fact petrol was poured into the toilet where he and his wife ran into to hide and the couple were     gruesomely burnt alive!.  Six  years ago some robbers invaded the ancient  town and unleashed terror on the indigenes as they  killed many  including one Mr. Ogundipe Adene who was in his late 70s. He relocated from America to Ipènmèn after   spending 29years in the United Sate of America  .The report said that some were caught but that was all we heard about it till date.

Exactly six months ago High Chief  Elérèwè of Owo Kingdom Túndé Ìlòrí was brutally murdered in Owo  .According to reports some suspects were arrested but released and up till the moment of filing this report nothing was done.

About one month ago news went round that a foreigner was kidnapped after killing a soldier who was guarding the Engineer working on  road construction in Owo. The soldier was shot in  the head and the video went viral .Up till the moment of reporting this story  nobody  has been arrested.

Couple killed

LIES AND LIES ABOUT OWO BY PRESENTERS

Since the ugly incident the social media   has been  awashed  with all kinds of ugly and unbelievable stories that  some disgruntled people were after the Olowo Of Owo’s life . The video has been going round . Not only this some Bloggers seized  the opportunity to  have verbal  diarrhea  talking jargons . Let me remind you all that we don’t toy with our traditional ruler, the Olowo of wo. We respect our King and therefore those self -aclaimed sympathizers or Sòròsòrò ( Presenters) should be mindful of their words if not we would sue them to Court and would ask Òronshèn to deal with them. One of them was talking about the money donated to the Church and to the family members of the victims, please Bloggers be warned  and know  that Owo is  a land of Honour !.

WHERE ARE THE SPIRITUALISTS?

According to history Òwò  has never been conquered in war and no one has ever invaded Òwò .So what is happening? .Where are the Babalawos and the gods  in Òwò? Where are the powerful  men in Òwò?. Is Owo no longer the Ogho  we know?. I doubt if we will get these assailants , infact I doubt 1,00000 times for if the killers  of Elerewe cannot be fished out  , and when the suspects were arrested it  was turned  to  awúrúju , it was done in  màgòmágó  way and they were released. It is almost going  the way of Dele Giwa’s case when we all knew the killers of Dele Giwa yet none of them was brought to book. Please when are we going to  arrest , re arrest killers of Elerewe ? .When are we going to get the killers of worshippers of St. Francis Catholic Church?

And the questions remains unanswered ” Who Killed Chief Elerewe of Owo Kingdom?. Who killed the Congregants at St. Francis Church?. Who killed Fadare  Amulele? . If we cannot unravel the killers of Elerewe ,then I doubt if we can get those who came from outside to unleash terror on St. Francis Church members!.

 

WE SHOULD ALL BE ARMED

We need gun. We need amulets .We need ōgùn abenugongo . We  need Àse .We need both  physical and spiritual intervention. Imagine these assailants had the effrontery to  come to the centre of the town very close to Olowo of Owo’s palace to unleash terror for 30minutews according to reports and nothing happened .Nobody challenged them .Kai! O ma se o. Everybody was indoor to save their heads. Ah! it is unheard of .Ki lode? and when they left everybody now came out crying and rolling on the floor. According to some reports they contacted the police who in turn complained of not having vehicles to use. But wait where are the brave ones in Owo?. If they could shoot and  unleashed terror for 30minutes uninterrupted then they would do worse in the nearby villages uninterrupted as they are now doing in Benue and other Northern areas where they would invade and killed for hours uninterrupted.

It was these victims today and who knows the next victims  ? . It could be me and it could be you!. It could be a member of my family and as well could be yours!.  When the Elerewe of Owo was killed I wrote and wrote not because I enjoy writing but it could happen to ANYBODY. Eni kan lo mo.  He who feels it knows it .

 

This writer is angry as he asks’ where are our traditionalists?’

WHERE ARE OUR TRADITIONALISTS?

As  the old man was  told that his only child  had his boat capsized and was drowned by a ferocious  whale , he was dumbfounded and did not say a word. The following day he went to the spot   where the boat capsized and sprinkled some powdery substance  there. On the third   day the carcass of the  huge whale  was found by the river bank. When the old man visited the place and saw it ,he was relieved. He said ” this is to save other proposed  victims”. Where is our traditional power  our forefathers bequeath to us? .When the St Francis Church members’  assassins fled they should be made to start dancing or be confused where they were. Where is our power?

Some months ago some dare -devil armed robbers  robbed some banks in Uromi, Edo State .The robbers killed and used explosives on the Banks’ vaults  and the ATM’s machines and carted away millions of naira in Ghana Must Go bags . Immediately the youths heard about the news they barricaded all the roads  leading to the town to avoid the robbers from escaping . The robbers could not pass through the road and therefore  abandoned their loots and fled, according to reports. The video went viral in social media .Now where are our brave youths?.  After killing our people the youths came out fuming  and raging . Hmmmmm, medicine after death , you will say. We could have used our phones to boldly take their pictures. We could have use our Babalawos to make them be dancing to  the sound of the unseen drums and invisible bells . They could have  turned the killers to ants or  turned them to sweepers and be sweeping the Church compound. Where are the Babalawos we honour, fear and respect?

Mark you , these dare devil ones  if care is not taken would start unleashing terror on our villages for they would think if they could succeed  in  the town then they could do this unperturbed anywhere.

What is the role of our Government on security?.But the Government cannot do everything.  Where are our traditionalists /Babalawos? is our iseese no more working?.

I rest my case.

Spirit of slain Elerewe torments his killers

… …..SIKIRU AYINDE BARRISTER  ON ELEREWE 

                ……….SUSPECTS  HAVING NIGHTMARES                                                             ………THE LATE CHIEF WILL BE BURIED  ON …( WATCH THE VIDEO AS MD. DEOLA ANNOUNCES ..)

                    ……….NO NEW  ELEREWE WILL  BE INSTALLED  UNTIL ……

 

Aguntasoolo…the late Elerewe of Owo Kingdom

 Iku wo ‘le ola ….

Osika ranti Ola…

Ajo ko le dun k’odidere ma re’wo

Ko ma s’eni ti ko ni r’orun

B’ areni l’owo ninu iku  Elerewe

Ipade d’ijo agbeunde….

Ibi ti Baba  o niwoju omo o,

Oko ko ni woju iyawo re mo o,

Egbon gbami gbami o si o,

Ore gbami gbami o si o ….

 

Ba r’eni to f’ori pamo l’owo ninu Iku Elerewe 

To so ‘yawo d’alai l’oko o

To s’omo d’alai ni Baba oo

Onitohun ko ma ma ku mo 

Ko fi jo Baba Baba re  ti kooo ku o

Doris ku iroju 

Oloun Oba a duro ti e oo

 

B’aiye lo pe pa e

Onitoun a ku iku moto t’omo t’omo,

Bo ba l’ogun ile a wo,

Bo r’egbefa moto a d’anu ,

Bo ba  b’igba omo  ko ni ku ‘kan soso

Oni t’ohun ko mama ni  ku s’ibi  aso re gbe wa…

..Iku wole ola,  Chief Ilori Elerewe lo n’ile 

Doris ku iroju

….. ALHAJI SIKIRU AYINDE BARRISTER ( AIYE ALBUM)

 

Since December 15, 2021 when some assassins   brutally killed  Chief Tunde Ilori the Elerewe of Owo Kingdom the  suspected killers know no peace. While the    news making  the rounds is that some of these suspects are running from pillar to post as they run to spiritual homes contacting Marabouts  because  the spirit of the Chief  is haunting them.Yes, some of these suspects  are under spiritual incubation ( aabe aabo) begging for forgiveness and seeking the face of God. 

SUSPECTS RUNNING AROUND 

According  to investigation ,since the gruesome murder of the late Chief Elerewe  of Owo Kingdom some of these suspects  are sighted in spiritual  homes. While some attend functions so as not to be suspected. Some too are treated like leper as nobody wanted to be identified with them. One of them was not allowed to have access to the first traditional ruler cum spiritual  head of the town again and he is being dealt with at an arm’s length  .

             Some, according to reports are consulting Native Doctors , Muslim and Christian Clerics ,Star Gazers ,Soothsayers and  the  Alfaa and Priests to let the case die down.   These suspects invited some Marabouts from Okenne. They  went  as as far as Ghana,Togo and some  villages in Nigeria seeking for spiritual assistance. They   buried animals alive and   offered  sacrifices and performed  rituals in the river for the  case  not to  see the light of  the day. But eewo! Iro nla! Uro gbuuu m’aiye mi, mii Uro gbuuu Bami, mii oghon puro jooo, for Baba nla wahala is coming. It’s on the way. Eni ba pa igun will get the result. Eni ba pa akalamagbo so also eni ba pa igunigun will get the result. So Oghon siii!.                 

     Walaitalai  they have swallowed the pestle and can no longer stand upright . Won ti fi owo f’ona won ko le duro, and  the heat is on . Yes, they can no longer sleep since that time. It is ara ko ro okun, ara ko ro adiye .They have become the proverbial bird who perches on the rope.  Beeni it has become a big error! . They killed Elerewe by error. Now they are offering sacrifices and performing rituals  in the night.( Nwon n’gbebo  won loganjo  oru nitori  awaaa..) at the T junctions and going to Priests for prayers Walaitalai  ko le je!!!

May those who killed Elerewe end up like the Mythological Niobe, AAAASSSSSEEEEEEE

Those who killed Elerewe  will end up their lives together like Niobe .Yes, remember what happened  to  Niobe and her  children in Greek Mythology . Niobe,  the daughter of Tantalus. Again may the killers of Elerewe end up like Niobe herself. Walaitalai emi o fo bee, na me talk am and Baba Goodu ti fi ase si.

Information gathered that some of these suspects are having nightmares and seeing the dead Chief  in their dream .One of the suspects confided in one of his friends that he used to see the late Chief in his dream pursuing him . Yes, Chief Elerewe is pursuing them , his spirit did not die . According to the sister of the late Elerewe , ”the late Chief said until all  those who had hands in his death confessed , exposed   and  fished out before he could be  buried”.

Elerewe  ( latest news..….)( Check the video)

Federal Government and International Community will soon be involved  in  further investigation of  the death of the late Chief.

 NO NEW ELEREWE FOR THE NEXT 10YEARS 

Information gathered that some  are working underground to become the new Elerewe no wonder why  some of these people are canvassing for a quick burial of the fallen Chief . Now it is counting  from hours to days  and from days  to weeks and  from  months  to only God knows .Yet there is no hurry to bury the fallen hero, No. We cannot hurriedly bury  Tunde Ilori the Elerewe of Owo kiakia , Iro ,Ko joo. Walaitalai he is still the Elerewe of Owo Kingdom until after  he is buried. As at this moment he is STILL ON HIS FATHER’S THRONE  with the tittle of THE ELEREWE OF OWO KINGDOM. But when will he be buried? Next week? ,Next month or when? The question is :the corpse is still at the mortuary , autopsy not yet done, case not started   , so the burial arrangement is not in sight , Yes, for those thinking he would be buried soon, it is o ti di gombe!.  It is faaa faaa foul! .According to Mrs. Deola , the older sister to the late Chief ” the body  has gone back to dust  so why in a hurry to bury the dust . We shall drag this case to a logical conclusion . When the  killers are brought to justice then we will bury the Elerewe .It could be today or tomorrow and it could be five or 10 years. For Baba Elerewe said he should bot be buried  without bringing the killers to book”

ELEREWE TO BE BURIED SOON?

I am in total support of Deola’s idea   after all when the Ashipa of Oyo, Chief Amuda Olorunkosebi  was brutally murdered on 26 November 1992 in his farm, according to report, the assailants  waylaid him on   the way  to his  farm  and overpowered him , then  broke his neck by twisting it  and poured acid down his throat . They snuffed life out of him in  the most wicked  manner. Believing that the Ashipa might not easily give up the ghost, his assailants did not use gun or cutlass on him. He was buried seven years later after one of the assailants was jailed. So why should the Elerewe be in a hurry ?.

She pleads to the Federal and International Community to wade in

My opinion is there is still the  Elerewe of Owo Kingdom  on the throne. He is spiritually on  the throne , though his mortal body is not there but let me tell you the spirit is fighting . According to a source some suspects imported some Marabouts to their house praying daily  to let the case die down and for him not to appear to them again!.

OWO WILL BE GREAT AGAIN IF……

We want Gani Fawehinmi. We want Femi Falana .We want a ‘Saviour ‘ to rescue Owo  .  The Ondo  and Ekiti towns have great sons who are lawyers and Human Rights activists  who are fighting for the poor . Who are fighting for justice , who will not because of butter and bread sell their birthright . Who will not  because of money sell their conscience to the devil. Yeparipa we want good , sound, God-fearing lawyers. Walaitalai we want    lawyers who have conscience  to defend the late Elerewe’s murder case.

Listen as she pleads to the Federal Government and International Community to help

Owo Indigenes are brilliant ,well groomed and fantastic so therefore let our lawyers tori Oloun stand up and b’eru Oloun jare  . I remember a song ‘‘ Waa b’eru re n’ibode , bi o se buruku  boo s’eere waa beru re n’ibode. 

Let  us fish out the main culprits and stopped accusing  or guessing who did it. Let us not put the  innocent or  suspected people believed to have done it into problem .At the same time let the suspects submit  themselves for scrutiny and thorough investigations to make them be clean from this stain.

Elerewe in his beautiful embroidered regalia 

Abeg which stain? Stain that they had hands in the death of the late chief!.  Let the suspects swear with native powerful gods like Aiyelala, Ogun  and  the spirit  Oro. Above all ,let the suspects help us to find the killers of Elerewe and let them be freed  from being suspected tabi?

For the mischievous people complaining  and sending messages to my friends to warn  me  to stop  publishing Elerewe’s stories , I pray May this type of calamity  befall  their family .

KSA sang;

Ika  a ponika ooo

Rere a beni rere

Eni ba se ‘ka l’aiye

Omo re a je, aya re a je

oun naa jiya ika

Bi o gbon bi ifa , bi o mo bi opele….

While Tope Alabi the Gospel singer cried out

Waa be ‘ru  re ni’bode

Bo ba se ‘ka bo l’apa o ka ye

Waa b’eru re ni’bode

Ologbon aiye e sumobi bi…..

Gbogbo ohun e ba se lee lee o ro bee de be  ba nibode

omo re a je nika

For those criticizing this writer let me remind  them KSA’s song

Ojo ni wa awa o beni kan s’ota 

Eni eji ri leji npa 

o ti d’ami loju pe  eni binu mi 

E ni r’oko  sibi a ti je

Bo ba r’oko sibi a ti je

E ni p’onmi sibi a ti mu

Bo ba sesi  pon’mi sibi a ti mu

Eni m’ona to ma gba…..( Guitar:panran pan ran, pan ran pan ran)

Ebenezer Obey cried:

Rere a pe , Ika a pe , ile ni yo m’eni ti yoo te oun pe

Iwa ika ko pe ara mi , yee ma dan wo

Iwa ika ko pe ara mi rara ko daa

ERI OKAN BY KSA

Mo l’eni kan .. oun nikan ‘lolubewo aiye mi ati lo ati bo mi l’owo re lo wa 

Bi mo se buburu tabi mo se rere ..Eri okan mi ma lo..

..Eri okan mi jowo da mi l’are……

TUNJI OYELANA

Mo lo s’oko mo b’olu oko o ni nwa ..

Mo so lodo , mo b’oluweri o ni nwa gbe’ja ..

Mo de’nu igbo …

Mo de buka awon ore mi nbuta ,

Mo de abete igba nla nio …

Mo wa dele mo ba

Ni nba ko ni nba ro

Oro gbogbo aiye niise

Boo baa o paa o l’omo araiye oo

Boo ba o buu l’ese  l’omo araiye oo ……

Eniyan bi aparo l’omo araiye nfe oooo aaa.

For those complaining of publications of Elewere’s stories , I pray

What they did to Elerewe will be done to them IJMN

Their lives would be as restless as the sea waves

Joy will elude them

Sorrow, tears and gnashing of teeth will be their own portion. E NO GO BETTER FOR THOSE CRITICIZING ME.

 

Haa! And they killed this man

 

Day law enforcement arrested Chief

 

  Chief Olounada Aiyesoro murdered in cold blood

 

……A chief scaled the fence and ….

….Another Chief was hiding behind the door

…..The big one ran towards Benin / Abuja 

……The ancient town  called  BoN    entertained  two visitors few weeks ago .

……The two visitors are Olounesan   Kilonleyin and Musicians

I WAS JUST LAUGHING

MIND is powerful, it can construct and put things in shape. It can mar or make you. It can make you sad or make you happy . Your mind  can   travel  one million miles  while on your bed . It can transport you  from where you are  to anywhere in the world .It can catapult you  and make you sit on   Kilimanjaro mountain . With your mind you can be in Heaven or Paradise . You can be in Hell burning and can be in Heaven rejoicing and shouting Hallelujah  with your mind  . You can be like Satan or Angel depending how you want  your mind to  work. No wonder Williams Shakespeare said it all ”There is nothing either good or bad , but thinking ,makes it so ”.  I was  alone laughing  yesterday while  tears was coming from my  eyes. Nobody to laugh with me but I told a friend  to imagine how it must have been . Chei , if Baba Sala were around he could have made a movie from it . If Ajirebi, Aluwe ,  Awada Kerikeri, Baba Mero, Baba Suwe, Lukuluku Fantasi etc. were here.

Bobo T, T Bobo, BoN, Babalawo Of  the Nation

Here is an imagination of a story  from a town called BoN. A Chief was murdered in cold blood and suspects were rounded up .

Policeman

HOW CHIEF MOJEBI IKU SCALED THE FENCE 

Immediately    Chief  Mojebi Iku  heard that the Police  officers were around, he peeped through the window to be sure . Yes , they were Mobile Police officers  also known as Kogberegbe  led by a Yoruba man Olounesan   Kilonleyin ( Deputy Inspector  General ). He screamed ” Wahala de, mo gbe !oghan mo r’oran!.  He  ran into his room and picked his  traditional flowing gown (agbada)  and his native cap ,but did not know he was wearing different buba and sokoto , all were not matched at all.  He  pretended he was going to a function . No, he did not tell his wife  where he was going . He was confused . Who will blame him? who will see danger ahead and be talking ? Abeg which kind talk o jare?. He  acted   like that Jamaican athlete,  Usain Bolt  the fastest runner in the world but Chief  never succeeded  like Bolt.

He wanted to   scale  the fence but  it was too high and  his flowing gown   could not let him be free , he  then removed it  within a twinkle of an  eye. Ah!, how will they hear that they got me , emi odindi  chief! .He  ran   into his room ,  looked for Gamallin 20  and  Andrex 40 ,( apigi )  .Yes, he  wanted to drink them to end his life , after all iku ya ju esin lo . No way, he did not see  them  under the bed  where he kept  them . What of  the oogun eku , Soole, I mean rat poison ?, no way , he couldn’t find it again.  Maybe I left them  in the  farm , or maybe my  wife  took it away , he thought . He became confused . Oloun Oba o, the  armed -to-the teeth-policemen had surrounded  his  house .He thought of what he could do again . Then he remembered there is a well in the compound , he   went to the  well ,  untied  the rope from  a bucket and looked  for a tree to hang himself but he  saw no tree. Where are the cashew trees? Where are the  Mango or guava trees? .None seen , he only sighted a pawpaw tree and pepper tree . Oh my God , so I don’t have  mango trees here , he now remembered  he  had the trees on his farm, about 50kilometeres away!.

No, this pepper tree will not work, and this pawpaw tree is not strong .He then had a suggestion, let me climb the fence and jump from here . He scaled the fence but  when he saw that his shoe was an impediment and the cement was smooth . He removed  one  of the the shoes and threw  it away!. Then he flew his cap away! fiamMo gbe , they must not catch me , he soliloquized . He struggled to climb the smooth brick wall, ha! , its not good to be fat o. The more he climbed the more its slippery, while his beads were dangling on his neck. Kai alangba kare laiye! a lizard will climb it with its claws and snake will manage to do same but I will try my best , he said .

Chief  Mojebi Iku scaling the fence

But this man is neither a snake nor lizard, he is a human being but  trying to behave like  one. The more he struggled to climb it like agama agama lizard the  more  he suffered  setback. He managed to climb the brick wall that is as  smooth as butter  and as he landed  on the ground  he could not shake his head and praise himself like agama agama lizard who said if he was not praised he would praise himself for a job well-done ,but what did  Chief  see? two police officers waiting!  Laiye , igbe aa fe ewe. As he made  spirited effort to stand up, he failed. Oh my God he has become weak., he must have hurt his leg . He screamed ”Esee mi ooo’‘ (  my leg hurts), he must have sprained his leg because the brick wall fence is high , and while in secondary school the Chief did not participate in Sports not to talk of High Jump. Wahala de!

As he  struggled to free himself ,  he heard some  croaky voices ”kai ,  wanka ,sege barawo, you wan run? if you run  I  go shoot !, the  officers shouted .They  welcomed him with beatings of his life  and with gun’s butt .   Now he became gentle as a lamb  and   could not bear the beating anymore. The two police officers rained beatings on him .Yeeparipa , a whole chief! .His upper lip  had cracked and swollen and now    separated from the lower one. Kai, one tooth is gone  and another one is shaking . Why not? . Kondo Olopa ni now, it speaks volumes on him. Blood , yes he spat , but didn’t see sputum but blood.  He has developed a mountain on his head .Oga e jowo now, he begged but trust them, they did not  understand  Yoruba language for  they are from the Northern part of Nigeria . They are kiigbo, kii gba, kogberegbe Mobile Policemen. They are all dark in complexion with frightening facial marks. Immediately  the chief saw them he  became humble and gentle  .Again they beat him like the Yoruba  beaded gourd, sekere. after all igbaju igbamu ni sekere fi n’ti ode  ariya bo. Yoruba gourd  returns home well battered    from outing entertainment .

Family members crying over the loss of their breadwinner, Chief Olounada Aiyesoro who was brutally  killed by suspected assassins 

As he was struggling with the policemen , he suddenly became gentle because he  could not receive  the  ”royal’ beatings anymore. What of the Olori Oko? Immediately  he was intimated that  they were after him he picked his car and faced Benin road. The rest is now  history.

SECOND CHIEF 

As Chief Motidaran  Edarijimi   sighted the police van , he screamed ” Ye mo gbe , oghon ti wa, o ti mu mi oooo, mo juya (I’m in trouble , the police have come to arrest me), please let me go into hiding . He then went behind the door to hide but the police officers saw his toes showing under the door and chorused   ” this no be  goat’s leg o, na human being be this , and they dragged him out from there with welcome beatings from there. Chei! wonder shall never end , the Chief started confessing like a tormented Witch saying ” Na true , I kill the Chief  just because of money ni o, na Olojukokoro sent me oo I have not even received my balance.

Chief Motidaran  Edarijimi  behind the door

Please forgive me , Allah go forgive you” but trust the Mobile Policemen , they did not listen to him as they dragged him out and gave him a dirty slap in the present of his wife .The wife was asking what her husband did , but this annoyed the police officers as they  rained beatings on her too, she screamed  ” Oghon me a pa mi ku  ooooo( they   wanted to kill me oooo). One of his children advised his father to confess his atrocity and be free but trust the stubborn man , he was ashamed to do that in the public. The couple were dragged to the station where they started confessing like a tormented witch. The couple confessed and said  ” na devil’s work o, please forgive us ”, 

While  Mr. Asiritu  Olojukokoro  who paid for the assassination was intimated that the Police had arrested some  of his men , Chei  , what will  he do ?. He took his car key ,threw it away then began to run , and run and run and run ... Mo gbe ooo . Mi ma fi asisri a tu ooooo, if I had known I wouldn’t have planned this , he was telling one of his friends.  On his way he went to some villages to consult some of his Babalawos , he told  them  that Oka ti fo, asiri ti tu , then what will I do now? The Babalawo told him not to be scared and gave him etu, tira, and ehin oka , ehin ejo, iru kiniun, ehin adiye,  with imi ojo and osumare to bathe with. After three days he came back to  the town , BoN . He spent money and said he was ready to spend 50million  naira to evade justice. Ah, if  I had known, and I don’t want to be jailed for life. Since then some of the suspects have been walking free and avoiding social gatherings . They have been to places doing sacrifices and rituals to let the case die down.But will the case die down? Laiye, eewo , aa tigbo?.

When the suspects talk in the public , they would  just be talking and talking without sense just trying to defend themselves whereas the people of BoN are just watching . Mr. Orunrie Seotan said ” No matter  how they run they will still get them because the Chief they killed is not resting , he will fight spiritually .

MUSICIANS

As these suspects were fleeing ,  Bob Marley’s album Kaya  was playing ” ‘Running Away’

Ya running and ya running
And ya running away…..
But ya can’t run away from yourself
Can’t run away from yourself…..
Ya must have done (must have done)
Somet’in’ wrong (something wrong)….
Why you can’t find the
Place where you belong?…..
Running away 
Peter Tosh’s track was being played 
Down pressor man
where you gona  run to on that day,
if you  run to the  sea , the sea will be boiling
, if you run to the rock , the rock will be melting ….
Peter Tosh Equal Rights

Professor Wole Soyinka  recently said he wants  killing cases in Nigeria  open and he is ready to testify in Court again after 21 years of the assassination of  Chief Bola Ige.

The late Thomas Sankara who was the Burkina Faso Military head of state  whose childhood friend,  Blaise Compaoré  brutally killed in 1987 by soldiers outside his office.

Compaoré ruled for 27 years before  he was  ousted in another coup in 2014 and fled to Ivory Coast, where he lives now. He was given a life sentence in absentia  last week by the Burkina Faso Military government over his involvement of the killing of Sankara. .

  Genesis Chapter 4 VS 9; Then the LORD said to Cain, “Where is your brother Abel?” “I don’t know,” he replied. “Am I my brother’s keeper?.
Lucky Dube’s killers were eventually nabbed same Peter Tosh and were given death sentence.
Williams Tolbert  who was the President of Liberia between  1971 to 1980 was brutally murdered by Sergeant Samuel  Doe  which  shocked everybody    but Doe was disgraced and openly murdered , his ear was cut and  his nakedness was  displayed open  to  the whole world . What a shame!

When Murtala Mohammed was killed  on February 13, 1976 and Major Suka  Dimka  who planned the coup was nabbed , he was smiling all through as he was singing like canary bird. General lliya Bisalla  was implicated in the coup but he pretended he was not part of it but in the end asiri tu, and he was shot dead alongside with the coup plotters who killed Murtala Mohammed the then Nigeria  Military head of state.

The death of Basorun Gaa in Yorubaland  was interesting, he killed many people publicly , he was feared but in the end  he was killed in a  market place for everybody to see. He was hewed into pieces.

Ha my brother , you killed me because of …..
An old man reminded us the old song, story  of a  man who killed his younger brother and took away his  beautiful flower, but his dead brother didn’t allow his wicked brother to rest as he sings ;
Egbon mi owon
Egbon mi owon
Egungun mi lo n’fon
Iwo lo pa mi si  papa to m’ododo mii lo
Egbon mi Owon egbon mi owon egungun mi lo nfon…..
THIS IS A FICTION  , ALL NAMES HERE ARE FABRICATED.

Who is the next victim after Elerewe?

…..Haa! see  the next   five victims to be killed

…..Elerewe fought for his family’s freedom

 ……. His statue to be erected

…..We all keep quiet yet not safe

….Full names of the suspects and their addresses 

I AM  writing this piece in tears. I am writing this piece blowing my nose and wiping tears from my face . I am writing this piece with heavy heart. I looked around and asked myself how I would tell my children in the future the story of   my home town  without mentioning how a first Class Oba , the Olufon of Ifon Oba Israel Adeusi was killed, and  what happened afterwards ? Nothing !. How will I omit the story of how a whole High Chief  Elerewe , Tunde Ilori the Elerewe of Owo Kingdom who was  the  third position to the Olowo of Owo Kingdom  was brutally murdered in cold blood. What happened next?, Nothing,  ko si jare! .How will I narrate the story of the  suspects,  arrests, denial and release and will they believe my story? L’aiye, ko joo , Na lie would be their response. So I will tell my children how it has  become  clownish and called Awada Kerikeri,  O  ma se o. Shior! So nobody could fight like  Timothy Adegoke’s brother ,Gbade who  fought gallantly and leaving no stone unturned to unravel the mystery behind his brother’s death? .

The world is a dangerous place to live  not because of people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it says Albert Einsten. As brilliant  as Owo indigenes are and as popular the  ancient town  that   has produced  sons and daughters in all fields  is ,nobody , no group , I mean no formidable group or individual could come up to fight for his  cause.  Kai it could happen to you, this reader. You are only writing ” Rest in peace, the killers must not go unpunished” etc, is that what we want from you?. It is Elerewe   today we don’t know  whose turn it would be tomorrow. Kai! o ma se o, we all keep quiet trying not to be seen as a whistle blower or   or bad boy or with bad belle.

Listen carefully to the names and addresses of the suspects and the next victims marked down in this video

THEY LET THEM  LOOSE

So these killers did not hear what Abraham Lincoln said ”I would rather be a little nobody than to be an evil somebody”. Now   they have been let loose like angry and hungry  lion ready to devour anybody . If they could kill a first traditional ruler and a High Chief and nothing happened then  the town’s men are like Chicken coop  in their pen, the assailants would just wake up in the morning go to pen and pick one rooster and kill. Kai O ma se o. But let the suspects know that investigation could be five years , seven years even 10 years. Let them not be at ease now for Lie detectors , sophisticated investigative apparatus that would expose  their  deeds of over five years are on the way , its just a sophisticated investigative gadgets similar to the one the Yoruba Novelist  the late  D.O. Fagunwa wrote in  his book  Irinkerindo Ninu Igbo Elegbeje when they got to  the  bridge of  the River of  Blood  (Odo Eje) their tongues started confessing  all their evil deeds yet they cannot control their tongues .

 

WE ARE IN TROUBLE

We play dangerous politics with our lives . We play politics with the lives of our children . We play politics with everything . We politicized virtually everything  . Everybody is afraid , But why? the reason is that we are afraid to die and you  and  I  will die one day. What are the roles of our traditional rulers ? .What are the roles of the Inner Caucus?  Where are the powerful Babalawos in Owo? . What are the roles of Ogboni in the society?. Why are we afraid?. Three  years ago I visited a tourist centre , Dollar City in Branson, America . Among their tourist  attractions  are coffins of all sizes while many were taking pictures with it. It was fun. An old man  went in and took  photograph, when he came out I  was curious , I ran to him and said in Africa seeing a coffin is an abomination ,he replied  ”this   ”Box” is made of wood . It is the shape that gave it another name. Whoever is afraid of it should not sleep on his bed, should not sit on a chair and should not use any wooden material at all. We are afraid of the ‘Box’  because of our handiwork. Be good to everybody and have a clean heart my son then you will not be afraid of anything ”. As he said this I went to some of the life size coffins and Ronnie , my wife gave me shots.

You will die , I will die , we will all die

ELEREWE  AN HERO, SHOULD BE IMMORTALIZED

Is assassination  of Elerewe the first time ? .No , he would not be the first or the  last . The mistake assailants make is turning their victims to heroes. When the late Elerewe  ascended   his fore father’s  throne he made positive  changes, he was fighting for his family’s property that were  stolen with the  money in the Bank and farmland. What was his offence? Ki lo se? Ki lo de?. The big family house had no toilet facilities but he provided .He had planned to  build a  Museum in the compound , he wanted the stolen farmland retrieved and given back to the family. His heart was clean. Not a single person spoke ill about him. Yes, that is what surprised  the assassins , they thought people would speak ill about him and be justified , No. Capital ”No”.

At Memphis Museum where Martin Luther King’s  items were on display in Lorraine Motel now

History did not tell us that Murtala Mohammed died in his sleep. No, he was brutally murdered in  Lagos   in February 1976  .

The American Baptist Minister and activist Martin Luther King Jr. was assassinated by James Earl Ray at 6.05pm on Thursday at the Lorraine hotel in Memphis in 1968. When I visited the Motel which had been tuned to museum  in Memphis I   broke down and  wept.  He was 40. But his memory lingers on.

Civil rights leader Malcolm X was shot dead at  the Audubon Ballroom, in Manhattan on February 21,1965. while delivering a speech.  He was 39.He was  immortalized.

President  John Kennedy was assassinated  on November 22,1963 while riding a motorcade in Dallas, he was shot in the neck and head. He was 46.

It was after their death they become more popular and appreciated. Today their names can never be erased from History same thing  with the latest assassination. High Chief Ilori Tunde  the Elerewe of Owo has become an hero , a legend and a god in the History of Owo , infact he has broken a record of the first  High Chief to be murdered in a gruesome manner.  Nobody came across the High Chief  and  regretted  it . He was gifted , he has wisdom, he  was among the best dressed  High Chiefs  , infact he was a super star in dressing no wonder he represented the Olowo of Owo Kingdom many occasions.

STATUE FOR ELEREWE

Let us  erect  a statue in memory of   the fallen Chief . It should be a monument where life would breath so that the evil men would suffer from automatonophobia while    seeing  it daily and be regretting their actions. His lovers would be seeing it daily and know their beloveth one is not dead. Yes, statue speaks volumes, it tells stories no wonder why we have in public places.

Did Thomas Fuller not say it all  that  Memory is the treasure  house of the mind wherein the monuments thereof are kept and preserved.

Today, all the  victims of assassination have their statues erected  and have their things  kept in museum . Let Chief Ilori Tunde the Elerewe of Owo Kingdom’s  statue be erected and placed where these assassinators would be seeing it everyday and have their heart bleed and be regretting .Let us build a statue of Elerewe  in his regalia and erect it at the frontage of the Elerewe’s  building.

.

OWO INDIGENES ABROAD CAN’T  COME HOME

Walaitalai I will not encourage  anybody to visit my town now .Call me a bastard, fine. Label  me an anti Owo that is okay . But  who will rescue or fight for  my visitors if  they are kidnapped or  brutally killed in the name of knowing  my  place of birth?. This is Elerewe of Owo Kingdom an Owo indigene killed  before our own  eyes and we are grunting like a pig!.

Yes, Eric Donaldson the  Jamaican reggae artiste in one of his popular albums  Land of My birth, he  sang ” This is the land of my birth , I say this is the land of my birth , I say this is Jamaica , my Jamaica , the land of my birth ….I will never leave her shore , I will never run away ….” To many of Owo  indigenes they will leave their  shore and run away .

ERIC DONALDSON’S MUSIC NOT APPLICABLE TO OWO 

Donaldson  continued ” Mr. Tourist , Mr. Tourist , leave your land  and come …. We will share a lot with you , our people they are true , they will want to be with you , they will love , they will help , they will give , if you wish my friend you can live …..You will  be  a happier  one in the land of the rising sun….Can you sing this type of song and be proud of your  Owo our native town? Our people are not true  , they don’t want to be with you , they will not love you, they will not help you , they will not give , and you will never be happier  in the land of  Owo where  human lives are cheap!

THOSE MARKED TO BE KILLED

If you are one of the marksmen  or sharp shooters  you have one more victim to shoot , that is me, this writer.  When you see me don’t waste your money or time to add charm or juju with   six inches nail  in the AK 47  but just give me ordinary shakabula or dane gun  shot , and that is all. I am not afraid to die. You all Baaaastarrrdd!. You are all coward.  The fact is that you have murdered sleep and will forever have insomnia till death. I know in the corner of your heart you will be regretting your wicked act. Yes, you thought they will lie against Fulani Herdsmen . You thought he would be buried in a week or two and  be forgotten, unfortunately it is not so!.

The late High Chief

It is Tunde Ilori today and do you know the next victim? It could be me , it could be you , It could be your father, mother, uncle, Niece or Nephew!

DADDY DID YOU DO IT?

Now in the future the Owo Community will make references to suspects. It is a pity their children would ask their fathers ” Did you have hands  in the killing of this Chief?”.  In the middle of the night their wives would wake up their husbands and say ” tell me the truth , did you participate in the killing and  did you hear people are talking about you and running away from you in this small community? ”

Friends  and families will be wary of those suspected to have had hands in it .They will say Et tu Brutus? .And their minds would be   Chei  they  got me . I have collected money . But will they behave as Judas Iscariot behaved?. Judas Iscariot  returned the 30 shekels of silver [ owo eje] to the Chief Priests. The chief priests decided that they could not put it into the temple treasury as it was considered blood money, and so with it they bought the Potter’s Field ,where Judas was buried.

NAMES OF THOSE MARKED FOR ASSASSINATION 

The Marksmen and their Strikers  will soon strike again. About five names were  mentioned here , the first target is this writer, Taiwo Abiodun and others are   Bobo T, T Bobo, BoN, Babalawo Of the Nation

Reason for being marked down , it is because  they wrote about the killing of the High Chief  and if killed nothing will happen  after all  they killed  a First Class Monarch nothing dey sele. They killed a whole High Chief nothing sele! It is ”All correct , shon sir , we don finish that stupid man called  Bobo T, T Bobo, BoN, Babalawo Of the Nation, who be the next target ? just buy me igbo or tramadol and pay my balance”.

 

The late Elerewe during Igogo Festival

FULL NAMES  & ADDRESSES OF THE SUSPECTS

Do you know the full names of these suspects? If you want to know watch this video in full and you will be shocked . Please don’t edit it or remove anything from it .

The question on everybody’s lips are : Where are the local  or traditional crime trackers?. Where is Oro Or Ogho ? When something like this happen all traditionalists would come out and perform rituals and sacrifices  to expose the killers but we have not heard anything or is  Oro or Ogho  not potent or effective again?.

 

 

We need ase, epe, oogun abenugongo and curse  those who planned and killed Elerewe. Lagbara Oloun they will one day confess

As I am listening to Jimmy Cliff ‘s track , I said he could be right after all when he sang

Hypocrite, you dirty hypocrite
You’re gonna pay the price some day
Hypocrites, all of you hypocrites
You’re gonna pay the price some day
Words you speak from your mouth
But your heart is telling lies….

We walked, we talked together, yes we did
We ate, we drank together, yes we did
But when I find
You’re a snake in the grass
My heart grieved to be taken for an ass
(Ooh hoo) but…

 

 

 

 

How High Chief Elerewe was killed

….Killers of Elerewe of Owo Kingdom   arrested

….5m paid to the assailants

….He was shot with  charmed nail inserted in AK 47

……Prime suspect on the run

 

A last the people of Owo are now relieved  when the police arrested some  suspects  who killed the Elerewe of Owo Kingdom   .The suspects were arrested last Wednesday in Owo. The suspected assassins who participated in the plan and those who pulled the trigger  are now confessing like a tormented witch to their crime at the Police Station, Akure . The ring leader bolted away while his  wife went into hiding.

KILLERS OF ELEREWE  ARRESTED

Six  men    including a father and his son (names withheld) suspected  to  have masterminded the killing of the late Chief  Ilori Tunde the Elerewe of Owo Kingdom   were arrested from their various places on Wednesday evening after a tip off.  Some  were picked up from their hideouts while others were picked from their homes . However, the ring leader  (names withheld) was said to have being pursued by the police but escaped. It was gathered that the  prime  suspect  was said to have paid the sum of  five million naira to the assailants to kill  the  late Chief .One of the suspects who scaled the fence of his house was given the beaten of his life by the Police officer.

This  arrest came  three months after  the late Chief was brutally murdered  when he and  some people were returning from  a fact finding mission. The deceased was accompanied to the farmland by the Land Resolution Committee inaugurated by the Olowo of Owo, Oba Ajibade Ogunoye III, to look into the matter when he was shot at close range in his vehicle while returning to the township. It  was a shock to the community that those who claimed to be innocent at first when they were arrested were the same set of people eventually arrested and now confessing.

According to a reliable source the suspects were firstly arrested immediately after the incident as they were  the prime suspects but were released later by the Police , their release did  not please the slain Chief’s family as they were convinced that  the suspects did it.

Investigation revealed that the prime suspect did all he could do to deceive people that he was innocent  and was  never part of the killing as he went to church to do a thanksgiving for being ‘cleared’  of the killing while he along with others boasted about .

Two weeks ago the suspects were asked to report themselves for another  interrogation but they declined saying they had once been interrogated while their lawyer   ran to the Ministry of Justice to fight for them .  Today the family  members of the late Chief and the public are vindicated as the truth has come out. The wind has blown and we have seen the romp of the fowl.

WHAT LED TO THEIR ARREST

Information gathered that one of the suspects  raped a secondary school   young girl   ( names withheld) and the case was reported to the police. When the police went to  arrest  the suspect about three AK 47 riffles were found in his house . The suspect ( names withheld)  confessed  that the riffles  were kept in his custody and that one of the riffles was used to kill the late Elerewe. He began to  confess like a tormented witch as he named  his accomplices and the man who sent them , our source revealed.

He confessed to the killing and said he planned with others  to execute  it  along with some others who are now at large. The suspect  revealed  that   that they inserted some charmed   six inches nails  into  the riffle  and aimed at the late Chief’s  eyes .He added that they had to do   juju  or charms on the nails  since the late Chief was assumed to be powerful and ordinary gun cannot penetrate into his body.AK-47 - Wikipedia

An AK 47 riffle 

 

  25 lbs. 10 Gauge Stainless Steel Smooth Shank Roofing Nails

six inches nail

PRIME SUSPECT ON THE RUN

According to a reliable source  the prime and principal suspect ( names withheld) escaped  arrest by the police while investigation reveals that his wife and children have absconded.

As at the time of filing this report investigation revealed that some of the suspects arrested are in the police custody, Akure confessing the roles they played in the killing. While   the natives are jubilating that the culprits were eventually caught .The Police is yet to make an official statement on the issue.

It is exactly three months when  a notable Owo High Chief Ilori Tunde the  Elerewe of Owo was killed .Now new facts are emerging .

Owo First Bank Manager should be invited  for interrogation – Barrister Idowu Femi Falana 

He was killed  over  Chieftaincy  title and Family  property   – Doris ,Wife of late Chief

The older sister of the  late Elerewe of Owo Kingdom has vowed that the remains of his dead brother would not be buried until the killers are identified and brought to book. She made this revelation last week during a telephone interview .

Owo Community in Ondo state was thrown into confusion  three months ago  when the news of  the assassination   of  High Chief Elerewe  was broken. He was said to have been shot at a close range over a dispute a farmland  along Owo- Ute by unknown  gunmen. The  late Chief High  Ilori Tunde who was the Elerewe of Owo Kingdom was said to be  returning from  a fact -finding mission on a land which was said to  belonged to him .Chief Ilori was reportedly ambushed by the masked gunmen while returning from his farmland along Ute road, Owo, which some other parties are laying claim to.

The deceased was accompanied to the farmland by the Land Resolution Committee inaugurated by the Olowo of Owo, Oba Ajibade Ogunoye III, to look into the matter when he was shot at close range in his vehicle while returning to the township.

According to information   the  late Chief  had approached the Olowo for a peaceful resolution of the disputed over the farmland.
Reports had it that the High Chief and members of the committee were attacked on the farm land which led to the death of Ilori. Palace sources said a distress call was received from the committee who reportedly requested for reinforcement to ward off the attack.
During the attack, the masked men targeted the Elerewe and was said to have been shot on the head while others ran for their lives.

OSENI ORONBATO’S ACCOUNT

………They shot the Chief in the eye 

 …….. 11 bullets were extracted  from my body

………. Owo people know the man behind the assassination

An eye witness account Oseni Oronbato  (53)said  he was in the same vehicle with the late Chief with other four  occupants when the tragic incident happened. He said ” My name is Oseni Oronbato , a drycleaner .On that fateful Wednesday , we went to the farmland over the dispute on the farmland on the instruction of  Olowo of Owo   Oba Ajibade Gbadegesin Ogunoye III . On our  way  back home  I saw two men who were part of the opposition party  on a motorbike who overtook our vehicle . We were six  in our vehicle with   a  village head  Atelegi Alamuren   of   Ogain he is the Village head of the Community .    we wanted to drop at his Farm Camp  .Not less than 15 minutes on our way when   we heard a sound of a burst tire from our vehicle thinking and   we stopped  to have a look at the tire when one of the Masked men   came closer and  shot at a close range into Elerewe’s eyes and that went into his brain. They fired  shots from behind  and these shots entered my head thank God it didn’t enter my brain, but all the pellets are in my scalp while one went into my back and  my into  hand. It is God  that rescued me from that place. I didn’t see the faces of the assailants because they were all  masked”.

OLORI DORI’S SPEAKS

He continued ” one of us who was sitting with Chief Elerewe in the front quickly opened  the door and escaped , yet  these assailants  went after him .But one of us who escaped again ran back , opened the door and seeing that I had not died , dragged me out and we started running to escape  . But already the Elerewe had  died instantly . No rescue , nobody could even rescue him. While I was bleeding  the wo of us ran for three miles   to Amurin Agayin  Farm Camp. It was from here that one of us took his phone and called his ( Elerewe) wife to brief her what happened and they called Amotekun, the State Security Outfit. The Amotekun  arrived  to rescue us and they went to pick up Elerewe’s body .They removed 11 pellets from my body, then seven from my head, they removed two bullets from my back, one dug a hole in my chest as X-ray revealed . I was taken to Akure that night where the X-ray was done on my hands ,chest and other parts of my body. The hospital said  could not remove the bullets  but  I was  given drugs to relieve my pains .I spent four days at Federal Medical Centre, Owo from there I was taken to Iyere- Owo where the trado-medical  removed the bullets. But I am still having pains .It was cartridges that they  shot at me  but I suspected that Elerewe  was shot with AK 47 and they aimed at his eye, and his eye  gouged out as the bullet penetrated into his brain. I spent four days at the hospital. I spent up to 300,000 naira.

DORIS ELEREWE’S CRIES OUT

….Land is a smokescreen 

…All Owo people know the man behind the killing

….Who will take care of my children now?

Doris Elerewe  who was the wife of the late Chief was weeping profusely during the interview, she said the problem started from the chieftaincy title.  Before and since my husband was conferred the title of the chieftaincy  in 2018 his opponent ( names withheld ) has been attacking him. At a time he cooked up  stories that he was an armed robber and a killer .He took my husband to Abuja where he was unlawfully detained for weeks. The said suspect  sold the family’s property and farmland and emptied the family’s treasury but my late husband kept his cool. He threatened my late husband  several times that he should relinquish the tittle or else he would kill him. He had collected over 10years tenant rent from the land the First Bank  have their building on . When my late husband approached the Bank and gave them quit notice and the  suspect was informed  and he quickly ran to the Bank .The Owo First Bank Manager should be summoned to come and tell what he know about all these illegal transactions ”.She added” now who will take cater of my children?”

ADEOLA OLAYINKA

We will not bury Elerewe until the killers are found

……We all know who killed him

…..Let the Federal government come in

Mrs. Adeola Olayinka ( Nee Elerewe) who was the older sister to the late Chief said his younger  brother  had not known peace since his enthronement to the family’s chieftaincy title, Elerewe . According to her,  the genesis of the story was from the chieftaincy tittle  the late Elerewe  was holding , the property, and the Farmland that the late High Chief’s grandfather, Olakunori Elerewe left behind . Olayinka said First Bank   in Owo   that rented the family land was given a quit notice by the late Elerewe  as their rent was almost due .But the prime suspect who had cunningly gone behind to collect 10years rent from them was jittery and had to do all these in order to stop the late Chief from exposing him the more. She said ”the Bank Manager should be summoned  and should be called to give evidences of the transactions as a tenant on the Elerewe’s land, the police should   investigate this  thoroughly .I was called that evening that my brother had been shot and when I got to Owo I was hearing all manners of stories. I was told that the first shot was on the tires while the late chief thought it was his tire that burst , as he came out to look at the tire they fired him at a  close range. The sight of the corpse was too gory to look at . I learnt  they used AK 47 on him. We have gone spiritual , called  his spirit, we have gone traditionally and he told us who killed him but we want all those who had hands in it to be arrested and investigated. They must not go scot free. The late Chief gave   First Bank  located on the family’s ground a quit notice , and some secrets leaked out , that was part of the reasons why he was killed. He also tried to take back the family’s farm back , he won and was murdered in cold blood over all this .The culprits should be  brought to book”

KEHINDE DARAMOLE ( NEE OLATERU OLAGBEGI)

……..He was killed over chieftaincy and property

……….Inspector General of Police should come in

Mrs. Kehinde Daramola ( Nee Olagbegi) said her late Cousin Elerewe was unjustly killed by assassins for no just reason, she implored the state government and Federal Government to do the needful and make sure justice is served. ”All Owo people  know who killed Chief Elerewe. We want justice. If a man of such caliber could be killed and nothing happens then nobody is free. The assassins were paid to kill this man for no just cause, it is bad. The Inspector General  of Police should wade into the matter and treat it urgently because those indicted are trying to use their political power to sweep it under the carpet. This is one dead too many ”, she lamented .

 

BARRISTER OLUFEMI IDOWU FALANA

Barrister Olufemi Idowu Falana  who is the deputy Head of the campaign for Justice for Chief Ilori Elerewe said the principal suspect (names withheld)was interrogated and  the Police rode in his  (suspect) Hilux  truck to the station and was brought back home.  Falana said ”The Police freed  the two principal suspects(names withheld) on health ground while the duo were heard boasting that they have connections with the political gladiators in the state, they  are  now walking  freely  in the town. I want the government to wade into it , call the First Bank Manager in Owo, investigate the Farmland story and the chieftaincy tussle you will see the whole thing .I want the case to be transferred to Abuja . We want justice at all costs. We are pleading to the Federal Government and the IG to wade into the matter”.

A day after the incident the prime suspect house and store were about to be set ablaze by the angry Owo youths but were stopped by the town’s leaders who appeased to them to keep calm and not to take law into their hands.

The remains of the late Elerewe is still at  the mortuary as no one knows when he would be buried.

 

As at the moment of filing this story some suspects are in police custody confessing and telling the police the roles they played in the killing .

N ow the people of Owo are rejoicing over the arrested suspects saying the town would now be peaceful. A  man said” now we have known  the culprits, the Owo indigenes in diaspora can now come home. I have been hearing  bad reports about the suspects , but now the air has blown and we have seen the romp of the fowl”

The Owo indigenes home and abroad are now appealing  to the Inspector General of Police to bring the criminal to book. Mr. Ikakodara Asanlaiye said ” Let the Police parade all the suspects and charge them to court. We don’t want to hear any story, let justice prevail. Now we are at peace ”, he said.

 

 

Who killed Chief Tunde Ilori the Elerewe of Owo Kingdom?

BY TAIWO ABIODUN

The dead cannot cry for justice. It is a duty of the living to do so for them Lois McMaster Bujold 

THE  news jolted everybody.  The news hit the young and the old. The news touched men and women. The news broke  many people’s hearts. The news hit all and sundry. The news spread like  wildfire . In Owo  community  in Ondo State everybody  is   now indoor  as fear had gripped them all   for nobody is  sure of what could happen  and who the next victim could be . In Owo community no one talks about the ugly incidence again for fear of being mauled to death. And if ever discussed it is in hushed tone. But  if such a high profile Chief could  be killed like a chicken  then who is safe?. It is absurd. It is unthinkable. It is unbelievable. It is crude. It is sad. It is the height of wickedness for   Ilori Tunde, the  Elerewe  of Owo to be brutally murdered  like that!.

Weeping and gnashing of teeth took over the ancient town of Owo as   their cries went up to high heavens on the 15th of December 2021 . The young cried aloud  rolling on the ground while   the old  drooped their heads , shaking their heads intermittently  and biting their lips .Women pulled their hair asking one another whether it was true. Some  became dumb temporarily as no words could come out from their  mouth after all obe kii mi nikun agba . Phones were ringing  as many  were calling to confirm whether it was true or not. Paga! Ogun ja, uya je mi   were the painful words coming out from the natives.

From Owo to Lagos, United States of America, London, Russia, Canada, South Africa, all over the world  phones were ringing  as people were calling. Face book  was on ‘fire’ as the news became   talk of the town. It was a high profile crime as all Nigerian newspapers carried the bad news. Yes, bad news travel fast. And  in the Beer Parlours the  news was ”Have you heard the news?”  courtesy to jimmy Cliff.

Suspects? Yes, who could have done this ?. Who could have done this to a High Chief?. He was a six footer.  What could he have done? .What could have been his offence or sin?. For him to have been brutally murdered in cold blood  is  terrible. They aimed at his eyes and shot him . He must have struggled to live. He  must have struggled to survive .The marksmen thought they had succeeded  but no. Any man who would challenge him for a duel when alive  would think twice.

Apart from this he was very popular and loved for he was respectful as he would bow  to anybody while greeting  irrespective of  their  age. He chose his words and would not talk carelessly .Apart from this he was a wiseacre and a cerebral. He was rich in Owo History  no wonder the whole town wept .

Shot dead in his car

With time those who masked to kill him would soon be unmasked . His remains were still in the mortuary . Well , he has been forced to sleep but he is not sleeping . His ghost will haunt and torment his killers. The assassins had murdered sleep .To them they were good strikers .To them they were good marksmen. The killers  would not sleep for they would be running helter – skelter .They have become jittery.  They are running around without being pursued. They have become restless like the sea waves and like a leaf floated on water. They have become the proverbial  bird  that perched on a rope. They  are now suffering from insomnia. Yes, they will soon be singing like canary bird and confessing . They will by God’s grace be  confessing  like a tormented witch  .They have murdered sleep and will sleep no more.

It is Chief Tunde Ilori today but who is next?. Now everybody should be scared  and  if these criminals  cannot be arrested and made to face justice  then nobody, I  repeat nobody is safe . If a High Chief is brutally murdered like a fowl then who is safe?

Accusations and counter accusations are ongoing . On everybody’s lips the question is Who killed Chief Elerewe?. To me, we should stop pointing accusing fingers. The culprits should be fished out or else the worst is still coming . This is not justice only for Elerewe but justice for all. It can happen to anybody.

Let the criminals run .Let the criminals hide. Let the criminals keep mute. Let the criminals  mix with people and be talking .Let the criminals use all means to  pretend but   their hearts would be pounding in their chest cavity  wherever they are. I can bet you ,they have no peace.

If a man of such  high status could be killed in that small community and the criminals  are not fished out then nobody is safe.

The question is ” WHO KILLED  CHIEF ELEREWE?”.

We shall wait , and according to Leo Tolstoy a Russian Writer,” the most powerful warriors are patience and time”. We shall exercise patience , we shall take our time ,one day the culprits would be arrested and  justice will prevail.